Beeld Wiskunde Boekies

Please take note that the mentioned booklets are available in AFRIKAANS ONLY.

Beeld in Onderwys het ook die volgende gedrukte boekies beskikbaar: Beeld-Slim en Beeld-Wiskunde. Die koste is R50 per boekie plus pos en verpakkingskoste van R100. Dit kan bestel word deur ‘n e-pos te stuur na: Beeld-in-Onderwys (kliek hier)

Gedrukte boekies kan eers na die grendeltyd gestuur word.

Ons kan die boekie ook aan u e-pos in PDF-formaat teen slegs R50. Boekies wat in PDF-formaat ge-epos word, is opgedeel in dele omdat die formaat groot is. 

 

Die Beeld-Wiskunde boekie het weer lekker aktiwiteite wat jy saam met jou kind kan doen soos:
- Onderskei klein en groot
- Leer van kleur
- Leer van letter patrone
- Leer van vorms
- Leer om patrone te voltooi
- Leer om te meet
- Leer om te skat
- Leer van tyd
- Leer getalle
- Leer nommers
- Maak treinsomme
- Bou getal vierkante
- Maak getalle toe
- Maak tiene vol
- Rangskik getalle van klein na groot
- Speel Bingo
- Speel getal “Snap”
- Verdubbel en halveer
- Onderskei helftes
- Werk met geld
Hierdie boekie is vir voorskool tot en met graad 3. Daar is ook ‘n aftiklys dat jy kan bepaal wat jou kind al bereik het en kan doen.

Stuur 'n e-pos aan: Beeld-in-Onderwys (Kliek hier)


Refine Search