Vak- en Beroepskeuse 2019

U kan hierdie bylaag gratis aflaai mits u drie (3) vraestelle koop van graad 9-12.

 

Studie-inligting is onderhewig aan verandering en is slegs ’n opsomming van die algemeenste studierigtings. Hierdie inligting is met die oog op algemene bekendstelling en oriëntering opgestel. Die Noordwes-Universiteit, Beeld, Duxedmedia en Affiliale aanvaar geen aanspreeklikheid vir onjuisthede wat hierin mag voorkom nie. Die amptelike Jaarboek van die Universiteit moet in alle gevalle by die samestelling van ’n program vir die spesifieke studierigtings geraadpleeg word. Fakulteitsjaarboek kan aangevra word by: studies@mynwu.info / 018 285 4320 / applicationsug@nwu.ac.za. 

Neem asseblief kennis dat die Universiteit - weens bepaalde kapasiteitsbeperkings - die reg voorbehou om kandidate vir toelating tot sekere studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens kapasiteitsbeperkinge en die ooraanbod van studente in bepaalde studierigtings sal studente op grond van hulle graad 12-uitslae gekeur word vir toelating tot hierdie rigtings. 

 

Study information is subject to change and is a summary of the general fields of study. This information was compiled for introduction and orientation purposes and the North-West University (NWU). NWU, BEELD and DuxEdMedia, or its affiliates accepts no liability for inaccuracies that may occur in this guide. The official yearbook of the University must in all cases be consulted during the process of compiling a programme for a specific field of study. The appropriate yearbook is available on request at: studies@mynwu.info / 018 285 4320 / applicationsug@nwu.ac.za.

 

Please note that, owing to specific capacity constraints, the University reserves the right to select candidates for admission to certain fields of study. This means that prospective students who comply with the minimum requirements will not automatically be admitted to the courses in question. Because of the capacity limitations and the high demand from students for admission to particular fields of study, students will be selected on the basis of their Grade 12 results for admission to these fields. 

 

U kan hierdie bylaag gratis aflaai mits u drie (3) vraestelle koop van graad 9-12.

 

Beroep- en Vakkeuse NWU 2019

Beroep- en Vakkeuse NWU 2019

U kan hierdie bylaag gratis aflaai mits u drie (3) vraestelle koop van graad 9-12.   ..

R0.00 Ex Tax: R0.00

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)