Terms & Conditions

AFRIKAANS (English at the bottom)

 

TERME & voorwaardes van die gebruik van ons webtuistes.

 

Hierdie is 'n ooreenkoms. Lees dit asseblief versigtig, want dit verduidelik jou en ons regte en verpligtinge aan mekaar. Jy moet DuxEdMedia/Beeldskool kontak indien jy enige deel van hierdie ooreenkoms nie verstaan ​​nie.


Wanneer gaan hierdie ooreenkoms van toepassing op jou wees?

 

As jy gebruik of toegang tot hierdie webwerf het, sal hierdie terme en voorwaardes van gebruik ("die ooreenkoms") van toepassing wees. Dit vorm 'n ooreenkoms tussen jou en Duxedmedia/Beeldskool/Beeld in Onderwys en/of vennote/filiale (of "ons")(verder word die term Duxedmedia gebruik wat Beeldskool/e-Beeldskool/Beeld in Onderwys/borge insluit asook vennote/filiale). Hierdie ooreenkoms is van toepassing ongeag hoe of waar jy toegang tot hierdie webwerf het. Jy moet nie hierdie webwerf gebruik as jy nie gebind wil wees aan hierdie ooreenkoms nie. Ons borge mag hul eie terme en voorwaardes van toepassing maak.

 

Wanneer is hierdie webwerf van toepassing?

 

Hierdie webwerf is van toepassing op gebruikers in Suid-Afrika volgens die Suid-Afrikaanse reg.

 

DuxEdMedia behou die regte om gebruikers in ander lande uit te sluit,  of van tyd tot die lys uit te brei. Jy het toestemming om hierdie webwerf te gebruik vir jou persoonlike gebruik in Suid-Afrika.


DuxEdMedia gee jou 'n persoonlike, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, beperkte reg om die inligting op hierdie webwerf te besigtig. Hierdie webwerf is bedoel vir gebruik slegs in die bogenoemde land.

 

As jy in 'n ander land wat buite die bogenoemde lys val,  verval bogenoemde reg. Jy mag hierdie webwerf dan nie gebruik sonder ons toestemming nie. 

 

Jy mag onder geen omstandighede die inhoudelike van die webwerf in enige vorm reproduseer nie. Jy mag ook nie ons leermateriaal, materiaal, of enige ander materiaal of produk reproduseer of verhandel nie. Jy moet ons toestemming kry alvorens jy ‘n skakel maak na die webwerf of enige deel vir kommersiële doeleides wil gebruik.

 

Jy word geensins toegelaat om enige gedeelte of embleme, of produkte van hierdie webwerf te gebruik of te reproduseer nie, waarvoor jy nie toestemming het nie.  Jy mag ook nie toegang verkry tot enige deel van die webwerf waarvoor jy nie uitdruklike skriftelike toestemming verkry het nie.  Jy mag geen ongemagtigde stelsels of netwerke aan die webwerf koppel om sodanig toegang te verkry nie.


Niks op hierdie webtuiste is 'n aanbod aan jou nie,  Jy word toegelaat om enige items of produkte en programme hierop aan te koop vir jou uitsluitlike gebruik od tydelike gebruik.  Aangekoopte items/produkte op die webwerf mag nie gereproduseer word nie, tensy jy uitdruklike skriftelike toestemming van DuxEdMedia verkry het.

 

Neem asseblief kennis dat sekere produkte en dienste wat op die webwerf is, nie in jou land of taal beskikbaar sal wees nie. Indien jy oortree (of die ooreenkoms verbreek),  kan ons jou reg om toegang tot en gebruik van ons webwerf beëindig.


DuxEdMedia kan hierdie ooreenkoms te eniger tyd wysig.


Dit is jou verantwoordelikheid om gereeld hierdie ooreenkoms na te gaan vir veranderinge. As jy aanhou om die webwerf te gebruik nadat veranderinge gepubliseer is, beteken dit dat jy sodanige veranderinge aanvaar en ingestem het.

 

Intellektuele eiendom op die webwerf sluit kopiereg in, maar is nie net tot kopiereg beperk nie. Geen deel, of produk, mag gebruik word vir kommersiële doeleindes nie en is dus slegs vir persoonlike gebruik van toepassing. Enige produk wat beskikbaar is vir aflaai en of fisies versend word na jou, word deur kopiereg beskerm.


Derde partye, hulle webwerwe, produkte of dienste, selfs as ons 'n skakel plaas na hul webwerf, kan DuxEdMedia nie daarvoor verantwoordbaar wees nie, sou jy enige verlies daardeur lei. Sou daar enige skakel na ander webwerwe wees, beteken dit nie dat DuxEdMedia die inhoud of produkte of die eienaars daarvan goedkeur of onder hierdie voorwaardes dek nie. Dit geld ook vir enige advertensie wat op die DuxEdMedia webwerf skakel. Ons het geen beheer oor ander webwerwe nie en het gevolglik geen regsaanspreeklikheid daarvoor nie, indien jy enige verlies sou lei (direk of indirek) uit die gebruik van sodanige webwerwe. Dit bly jou verantwoordelikheid om die terme en voorwaardes van ander webwerwe en hul produkte te lees.  Sou jy toegang hê tot derdeparty webwerwe stem jy saam dat jy dit doen op eie risiko.


Bykomende bepalings en voorwaardes kan geld sou jy van die webwerf of verwante webwerwe goedere of dienste koop. 

 

Ons is nie regsaanspreeklik vir jou hardeware of sagteware wat nie geskik is (of gebrekkig is) vir die gebruik van hierdie webwerf nie. Sou jou hardeware of sagteware ongeskik wees, mag jy aan groter risikos blootgestel wees.


Verbruikersbeskerming: Ons respekteer jou privaatheid.

 

Deur enige vorm in te vul, bekom ons jou kontak besonderhede. Ons gebruik die inligting om kontak met u te maak vir verder bemarking van ons produkte en om u tevredenheid met ons produkte te bepaal. Dit sal geensins aan ander derde partye verskaf word nie. Sou 'n derde party dit onregmatig bekom, is ons nie aanspreeklik daarvoor nie. Sou ons van massa e-pos dienste gebruik, behou u die reg om daarop te de-registreer. Alternatiewelik kan u ons kontak.


Jy gebruik die webwerf op jou eie risiko


Terwyl ons sorg geneem het om te verseker dat die inhoud van hierdie webwerf akkuraat is, is hierdie webwerf verskaf "soos dit is" en jou gebruik van die webwerf is geheel en al op jou eie risiko. 

 

As gevolg hiervan sal DuxEdMedia  en sy beamptes, direkteure, werknemers, dienaars, affiliasies, aandeelhouers, agente, konsultante of werknemers nie aanspreeklik wees vir die volgende nie:


Enige direkte, indirekte, spesiale, toevallige, gevolglike of bestraffende skadevergoeding of verlies van enige aard, ongeag hoe dit veroorsaak is, en of dit ontstaan ​​het onder ‘n wetlike kontrak, of onregmatige daad of andersins, omdat jy hierdie webwerf of die inligting op die webwerf gebruik het, of omdat jy die webwerf nie kan gebruik nie. 

 

Jy stem hiermee saam om DuxEdMedia skadeloos te stel vir sodanige verlies of skade. Ongeag die bogenoemde, sal DuxEdMedia ook nie aanspreeklik wees vir enige van die volgende nie:

 

• Enige onderbreking, foutiewe werking, aftyd of ander faling van die webwerf of enige aanlyn-dienste, ons stelsel, databasis of enige van sy komponente, weens redes buite ons beheer.

 

• Enige verlies of skade aan die kliënt se data of ander data wat direk of indirek veroorsaak is deur die foutiewe werking van ons stelsel, derde party stelsels, kragonderbrekings, onwettige toegang tot of diefstal van data, rekenaarvirusse of vernietigende kodes op ons stelsel of derde party stelsels; programmering defekte.

 

• Enige onderbreking, foutiewe werking, aftyd of ander falings van goedere of dienste wat deur derde partye, insluitend, sonder beperking, derde party stelsels soos die openbare aangestelde telekommunikasie diensverskaffers, internet diensverskaffers, elektrisiteitsvoorsieners, plaaslike owerhede en sertifiseringsowerhede.

 

• Enige gebeurtenis waaroor ons nie direkte beheer het nie

 

Hierdie klousule maak 'n bepaling vir vrywaring van DuxEdMedia se beamptes, direkteure, werknemers, dienaars, affiliasies, aandeelhouers, agente, konsultante of werknemers.


DuxEdMedia kan hierdie webwerf of enige deel van die inhoud op enige tyd verander sonder kennisgewing. DuxEdMedia kan enige tyd die webwerf opskort, staak of beperkinge stel vir die gebruik van die webwerf of dele daarvan sonder kennisgewing.


Hierdie webwerf kan van tyd tot tyd nie beskikbaar wees nie as gevolg van roetine-onderhoud of noodherstelwerk of as gevolg van die onbeskikbaarheid van 'n elektrisiteit, telekommunikasie-stelsel, of netwerke.

 

Jy gee jou toestemming dat ons jou gebruik van die webwerf mag monitor. Ons kan jou gebruik van die webwerf monitor vir die volgende redes:

 

• Om seker te maak dat die gebruikers nie onwettig, of in stryd met hierdie ooreenkoms optree nie

 

• die integriteit en sekuriteit van ons webwerf en ons inligtingstegnologie in stand te hou

 

• Om ondersoek in te stel na enige ongemagtigde gebruik van ons webwerf en inligtingstegnologie en of dit op te spoor

 

• die effektiewe werking van ons webwerf en inligtingstegnologie te verseker.

 

Algemeen:


Jou gebruik van hierdie webwerf sal beheer word deur en geïnterpreteer word volgens Suid-Afrikaanse reg.


Deur die gebruik van hierdie webwerf stem jy saam dat n geskil in die Suid-Afrikaanse howe uitsluitlik sal handel oor 'n geskil of saak wat ontstaan ​​tussen jou en ons, as gevolg van, of in verband met die gebruik van hierdie webwerf.

 

Wyl ons u tyd gee om te voldoen aan ons vereistes of besluit om nie 'n paar van ons regte uit te oefen nie, moet jy nie aanvaar dat dit beteken dat ons ooreenkoms met jou/julle verander het nie, of dat dit nie meer van toepassing is nie. Ons kan nog steeds aandring op die streng toepassing van enige van of al ons regte op 'n later stadium.


Indien 'n hof bevind dat enige van die klousules in hierdie ooreenkoms nie afdwingbaar is nie, sal die oorblywende bepalings steeds geldig wees en die res van die ooreenkoms en reëls steeds geld.

 

Die gebruiker/verbruiker van ons dienste is verantwoordelik vir hul eie data en hardeware om versoenbaar te wees met ons dienste. Beeldskool en sy filiale neem geen verantwoordelikheid vir onversoenbare data en hardeware nie. Kyk na die riglyne vir harde en sagteware minimum vereistes vir ons aanlynklasse en dienste op die toepaslike webbladsye.

 

REGSVERANTWOORDELIKHEID VAN OUERS

 

Indien u op enige skakel druk en of op enige plek op die webtuiste(s) enige van ons terme en voorwaardes aanvaar, word dit beskou as 'n digitale handtekening en u is dus wetlik verantwoordelik en regsaanspreeklik. Ons kan geen verskoning  of verantwoordelikheid aanvaar waar kinders vorms digitaal invul nie. Dit bly die ouer se verantwoordelikheid om hul kinders te onderrig in die korrekte gebruik van digitale media en toesig te hou oor hulle gebruik van digitale media. Die ouer bly onder alle omstandighede regspligtig en verantwoordelik.

 

Indien die GEBRUIKER/VERBRUIKER van die webtuiste aanduiding op die registrasievorms gee (in watter formaat ookal) dat 'n betaling sal plaasvind, of 'n betaaldatum aandui, of onderneem om 'n betaling te maak, is dit n wettige ooreenkoms en sal dienooreenkomstig gehanteer word in enige dispuut.

 

Sou u op enige wyse ons leermateriaal bekom in watter vorm ookal, bly u regspligtig en verantwoordelik vir die kostes daaraan verbonde. Sou u dit onwettig verkry, kan u vervolg word. Sou u enige material wat u wettig of onwettig bekom en ongematigd versprei of verkoop, sal sodanige gebruiker of verbruiker regsaanspreeklik en verantwoordelik gehou word vir kostes.

 

Al ons titels, handelsmerke en leermateriaal in watter vorm ookal, het en behou kopiereg.

 

Die eienaars van die webtuiste/programme en filiale behou die reg om alle onwettige en ongematigde bedrywighede rakende die gebruik van hierdie webtuiste aan internet verskaffers (ISP, Google en sosiale media verskaffers, en ander verskaffers van elektronies toegang) en owerhede te rapporteer.

 

Terselfdertyd, almal wat die webtuiste gebruik, opmaak of ooreenkomste aangaan of enige skakel druk of stuur, verklaar dat hulle nie minderjarig is nie. Minderjariges mag nie persoonlike inligting op die webtuiste bekend maak nie. Waar ouers leerders registreer en leerder-inligting verskaf, sal  Duxexmedia dit nie bekend maak aan enige party nie, tensy dit tot voordeel van die leerder is. U verskaf die inligting op eie risiko en vrywillig en behou die reg om inligting te beperk of te weerhou. Ons het alles in ons vermoë gedoen om u en u kind se inligting te beskerm. Ons maak wel u kind se naam aan die Beeldskool aanbieders bekend vir kontrole en sekuriteitsredes. U en u kind mag asseblief onder geen omstandighede direk met Beeldskool aanbieders kontak maak of kontak details verskaf nie, tensy u ons toestemming verkry het. Deur deel te neem aan ons programme, gebruik te maak van ons dienste en u kind te registreer, gee u ons u toestemming om u kind se bywoning en deelname te monitor en op te volg met u kind en of u self rakende deelname en bywoning.

 

Dit bly u as ouer se verantwoordelikheid om toesig te hou oor u kind se aanlyn aktiwiteite. Duxedmedia kan geen verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie, of misbruik daarvan nie. En deur die webtuiste te gebruik, stel u ons vry van enige gevolge wat u of u kind kan ly deur die misbruik van aanlyn aktiwiteite en die misbruik van die webtuiste en ander webtuistes wat ons besit.

 

Zoom, ons medium van onderrig, vereis ouer toesig oor die gebruik van die Zoom-platform waar minderjariges betrokke is. U stel Duxedmedia vry van enige skade of verlies (van watter aard ookal)  indien u die webtuiste en Zoom gebruik, of misbruik. Daar is geen verbintenis tussen ons en die Zoom-platform nie, behalwe dat dit die platform van Beeldskool onderrig is. 

 

Deur enige blok te merk of stuur knop te druk op die webtuiste, verklaar die gebruiker van die webtuiste:  (1) Dat die gebruiker hom/haar volledig vergewis het van die kostes verbonde deur te registreer soos aangedui onderaan webbladsye of elders, (2) Die gebruiker tenvolle gemagtig is om aanlyntransaksies te maak volgens die wette van Suid-Afrika en Internasionale wette waar van toepassing (3) Dat die gebruiker nie minderjarig is nie, en indien wel, die gebruiker se ouers verantwoordelik gehou sal word vir enige kostes, (3) Hierdie is 'n wettige digitale ooreenkoms en digitale handtekening gemaak deur die gebruiker, deur enige skakel of enige ander skakel te merk/kliek/druk, (4) Dat die gebruiker hom/haar deeglik vergewis het van al die terme en voorwaardes op die blad en elders op die webtuiste, dat die gebruiker dit gelees het en hom/haar daaraan verbind deur blokke te merk en die stuur knoppe te druk, (5) Die gebruiker die kostes onderaan die blad gelees het en kom ooreen met Beeld in onderwys om te betaal tydens registrasie wanneer die gebruiker die stuur knop druk, of enige ander diens/produk gelewer of verskaf aan die gebruiker, die koste aan Beeld in Onderwys te betaal, (6) Dat sou Beeld in Onderwys enige kostes aangaan vanweë hierdie registrasie deur die stuur knop te druk, die gebruiker verantwoordelik vir sodanige kostes gehou sal word.

 

Indien enige inskrywing gekanselleer word, moet dit amptelik per e-pos gedoen word, andersins bly die gebruiker/verbruiker verantwoordelik vir kostes. Hierdie terme van gebruik sal in enige dispuut gebruik word in samehang met ander terme en voorwaardes op die webblad en die verbruikerswetgewing. 

 

Indien daar enige teenstrydighede mag blyk te wees met inligting op enige ander webbladsy, sal hierdie terme van gebruik in enige dispuut gebruik word en na verwys word. Indien u dit nie so aanvaar nie, moet u onmiddellik die gebruik van die webtuiste en ons ander webtuistes staak. 

 

GEBRUIKER IS ENIGE PERSOON WAT DIE WEBTUISTE GEBRUIK OF OOPMAAK.

 

********************************************************************************************************************************************************************

ENGLISH

 

TERMS & CONDITIONS FOR USING our websites.

 

This is an agreement. Please read this carefully as it explains you and our rights and obligations to each other. You should contact DuxEdMedia / Beeldskool if you do not understand any part of this agreement.

When will this agreement apply to you?

 

If you use or have access to this website, these terms and conditions of use ("the agreement") will apply. It forms an agreement between you and Duxedmedia / Beeldskool / Beeld in Education and / or partners / subsidiaries (or “us" or “we”) (furthermore the term Duxedmedia is used which includes Beeldskool / e-Beeldskool / Beeld in Education / sponsors as well as partners / branch). This agreement applies regardless of how or where you access this website. You must not use this website if you do not wish to be bound by this agreement. Our sponsors may apply their own terms and conditions.

 

When does this site apply?

 

This website applies to users in South Africa according to South African law.

 

DuxEdMedia reserves the right to exclude users in other countries, or to expand the list from time to time. You have permission to use this website for your personal use in South Africa.

We grant you a personal, non-exclusive, non-transferable, limited right to view the information on this site. This website is intended for use in the above country only.

 

If you are in another country that falls outside the above list, the above right lapses. You may not use this website without our permission.

 

Under no circumstances may you reproduce the content of the website in any form. You may also not reproduce or trade our learning materials, materials, or any other material or product. You must obtain our permission before making a link to the Website or using any part for commercial purposes.

 

You are not permitted to use or reproduce any portion or emblems, or products of this site, for which you do not have permission. You may also not access any part of the Website for which you have not obtained express written permission. You may not link any unauthorised systems or networks to the Website to gain access to such.

Nothing on this site is an offer to you, You are permitted to purchase any items or products and programs on it for your sole use or temporary use. Purchased items / products on the Website may not be reproduced unless you have obtained the express written permission of DuxEdMedia.

 

Please note that certain products and services on the Website will not be available in your country or language. If you breach (or breach the Agreement), we may terminate your right to access and use our Website.

DuxEdMedia may modify this Agreement at any time.

It is your responsibility to regularly review this Agreement for changes. If you continue to use the Website after changes have been published, it means that you have accepted and agreed to such changes.

 

Intellectual property on the website includes copyright, but is not limited to copyright. No part, or product, may be used for commercial purposes and is therefore only for personal use. Any product available for download and or physically shipped to you is protected by copyright.

Third parties, their websites, products or services, even if we post a link to their website, DuxEdMedia cannot be held responsible for it, should you suffer any loss as a result. Should there be any link to other sites, it does not imply that DuxEdMedia endorses the content or products or their owners or covers them under these terms. This also applies to any advertisement linking to the DuxEdMedia website. We have no control over other sites and consequently have no legal liability for them should you incur any loss (directly or indirectly) from the use of such sites. It remains your responsibility to read the terms and conditions of other websites and their products. Should you have access to third party websites, you agree that you do so at your own risk.

Additional terms and conditions may apply should you purchase goods or services from the website or related sites.

 

We are not legally liable for your hardware or software that is not suitable (or defective) for the use of this website. Should your hardware or software be unfit, you may be exposed to greater risks.

 

Consumer protection: We respect your privacy.

 

By filling out any form, we obtain your contact details. We use the information to contact you for further marketing of our products and to determine your satisfaction with our products. It will in no way be provided to other third parties. Should a third party obtain it illegally, we are not liable for it. Should we use mass email services, you reserve the right to unregister thereon. Alternatively you can contact us.

You use the website at your own risk

While we have taken care to ensure that the content of this website is accurate, this website is provided "as is" and your use of the website is entirely at your own risk.

 

As a result, DuxEdMedia and its officials, directors, employees, employees, affiliates, shareholders, agents, consultants or employees will not be liable for the following:

Any direct, indirect, special, incidental, consequential or punitive damages or loss of any kind, regardless of how it was caused, and whether it arose under a legal contract, or wrongful act or otherwise, because you use this website or the used information on the website, or because you cannot use the website.

 

You agree to indemnify DuxEdMedia for any such loss or damage. Notwithstanding the foregoing, DuxEdMedia will not be liable for any of the following:

 

• Any interruption, malfunction, downtime or other failure of the Website or any online services, our system, database or any of its components, for reasons beyond our control.

 

• Any loss or damage to the customer's data or other data directly or indirectly caused by the malfunction of our system, third party systems, power outages, illegal access to or theft of data, computer viruses or destructive codes on our system or third parties party systems; programming defects.

 

• Any interruption, malfunction, downtime or other failure of goods or services provided by third parties, including, without limitation, third party systems such as publicly appointed telecommunications service providers, internet service providers, electricity providers, local authorities and certification authorities.

 

• Any event over which we have no direct control

 

This clause makes a provision for indemnification of DuxEdMedia's officials, directors, employees, servants, affiliates, shareholders, agents, consultants or employees.

DuxEdMedia may change this website or any portion of the content at any time without notice. DuxEdMedia may suspend, discontinue, or restrict the use of the Website or any portion of the Website at any time without notice.

This website may not be available from time to time due to routine maintenance or emergency repairs or due to the unavailability of an electricity, telecommunication system, or networks.

 

You give your consent that we may monitor your use of the website. We may monitor your use of the Website for the following reasons:

 

• To ensure that users do not act illegally, or in violation of this agreement

 

• maintain the integrity and security of our website and our information technology

 

• To investigate and detect any unauthorised use of our website and information technology

 

• ensure the effective operation of our website and information technology.

 

General:

Your use of this website will be governed by and construed in accordance with South African law.

By using this website, you agree that a dispute in the South African courts will only deal with a dispute or matter that arises between you and us, as a result of, or in connection with the use of this website.

 

While we give you time to comply with our requirements or decide not to exercise some of our rights, you must not accept that this means that our agreement with you / others has changed, or that it no longer is applicable. We may still insist on the strict application of any or all of our rights at a later stage.

If a court finds that any of the clauses in this agreement are not enforceable, the remaining provisions will still be valid and the remainder of the agreement and rules will still apply.

 

The user / consumer of our services is responsible for their own data and hardware to be compatible with our services. Beeldskool/DuxEdMedia and its subsidiaries take no responsibility for incompatible data and hardware. Check the guidelines for hardware and software minimum requirements for our online classes and services on the appropriate web pages.

 

LEGAL RESPONSIBILITY OF PARENTS

 

If you click on any link and or anywhere on the website (s) accept any of our terms and conditions, it is considered a digital signature and you are therefore legally responsible and legally liable. We can accept no excuse or responsibility where children fill out forms digitally. It remains the parent's responsibility to educate their children in the correct use of digital media and to supervise their use of digital media. The parent remains legally accountable and responsible under all circumstances for their children's online activities.

 

If the USER / CONSUMER of the website gives an indication on the registration forms (in whatever format) that a payment will take place, or indicates a payment date, or undertakes to make a payment, it is a legal agreement and will be handled accordingly in any dispute.

 

Should you in any way obtain our study material in any form, you remain legally liable and responsible for the costs involved. Should you obtain it illegally, you could be prosecuted. Should you distribute or sell any material that you obtained legally or illegally and in excess, such user or consumer will be held legally liable and responsible for costs.

 

All our titles, trademarks and learning materials in whatever form, have and retain copyright.

 

The owners of the website / programs and subsidiaries reserve the right to report all illegal and unauthorised activities regarding the use of this website to internet providers (ISP, Google and social media providers, and other providers of electronic access) and authorities.

 


Powered By OpenCart
DuxEdMedia Aanlynwinkel/Online Shop © 2022