Bepalings en Voorwaardes

Bepalings en Voorwaardes

 

The English Version is available as Terms and Conditions. In any dispute the Afrikaans version will be used.

 

TERME & VOORWAARDES van die gebruik van duxedmedia.com webwerf EN VERWANTE WEBWERWE.

 

Aflaaibare produkte op hierdie webwerf is nie geskik vir slimfone nie.

 

Hierdie is 'n ooreenkoms. Lees dit asseblief versigtig, want dit verduidelik jou en ons regte en verpligtinge aan mekaar. Jy moet DuxEdMedia kontak indien jy enige deel van hierdie ooreenkoms nie verstaan nie.


Wanneer gaan hierdie ooreenkoms van toepassing op jou wees?

As jy gebruik of toegang tot hierdie webwerf het, sal hierdie terme en voorwaardes van gebruik ("die ooreenkoms") van toepassing wees. Dit vorm 'n ooreenkoms tussen jou en DuxEdMedia (of "ons"). Hierdie ooreenkoms is van toepassing ongeag hoe of waar jy toegang tot hierdie webwerf het. Jy moet nie hierdie webwerf gebruik as jy nie gebind wil wees aan hierdie ooreenkoms nie.

Wanneer is hierdie webwerf van toepassing?

Hierdie webwerf is van toepassing op gebruikers in Suid-Afrika.

DuxEdMedia behou die regte om gebruikers in ander lande uit te sluit, of van tyd tot die lys uit te brei. Jy het toestemming om hierdie webwerf te gebruik vir jou persoonlike gebruik in Suid-Afrika.
DuxEdMedia gee jou 'n persoonlike, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, beperkte reg om die inligting op hierdie webwerf te besigtig. Hierdie webwerf is bedoel vir gebruik slegs in die bogenoemde land.

As jy in 'n ander land wat buite die bogenoemde lys val, verval bogenoemde reg. Jy mag hierdie webwerf dan nie gebruik sonder ons toestemming nie.

Jy mag onder geen omstandighede die inhoudelike van die webwerf in enige vorm reproduseer nie. Jy moet ons toestemming kry alvorens jy ‘n skakel maak na die webwerf of enige deel vir kommersiële doeleides wil gebruik.

Jy word geensins toegelaat om enige gedeelte of embleme, of produkte van hierdie webwerf te gebruik of te reproduseer nie, waarvoor jy nie toestemming het nie. Jy mag ook nie toegang verkry tot enige deel van die webwerf waarvoor jy nie uitdruklike skriftelike toestemming verkry het nie. Jy mag geen ongemagtigde stelsels of netwerke aan die webwerf koppel om sodanig toegang te verkry nie.
Niks op hierdie webtuiste is 'n aanbod aan jou nie, Jy word toegelaat om enige items hierop aan te koop vir jou uitsluitlike gebruik. Aangekoopte items op die webwerf mag nie gereproduseer word nie, tensy jy uitdruklike skriftelike toestemming van DuxEdMedia verkry het.

Neem asseblief kennis dat sekere produkte en dienste wat op die webwerf is, nie in jou land of taal beskikbaar sal wees nie. Indien jy oortree (of die ooreenkoms verbreek), kan ons jou reg om toegang tot en gebruik van ons webwerf beëindig.
DuxEdMedia kan hierdie ooreenkoms te eniger tyd wysig.
Dit is jou verantwoordelikheid om gereeld hierdie ooreenkoms na te gaan vir veranderinge. As jy aanhou om die webwerf te gebruik nadat veranderinge gepubliseer is, beteken dit dat jy sodanige veranderinge aanvaar en ingestem het.

Intellektuele eiendom op die webwerf sluit kopiereg in, maar is nie net tot kopiereg beperk nie. Geen deel, of produk, mag gebruik word vir kommersiële doeleindes nie en is dus slegs vir persoonlike gebruik van toepassing. Enige produk wat beskikbaar is vir aflaai en of fisies versend word na jou, word deur kopiereg beskerm.


Derde partye, hulle webwerwe, produkte of dienste, selfs as ons 'n skakel plaas na hul webwerf, kan DuxEdMedia nie daarvoor verantwoordbaar wees nie, sou jy enige verlies daardeur lei. Sou daar enige skakel na ander webwerwe wees, beteken dit nie dat DuxEdMedia die inhoud of produkte of die eienaars daarvan goedkeur of onder hierdie voorwaardes dek nie. Dit geld ook vir enige advertensie wat op die DuxEdMedia webwerf skakel. Ons het geen beheer oor ander webwerwe nie en het gevolglik geen regsaanspreeklikheid daarvoor nie, indien jy enige verlies sou lei (direk of indirek) uit die gebruik van sodanige webwerwe. Dit bly jou verantwoordelikheid om die terme en voorwaardes van ander webwerwe en hul produkte te lees. Sou jy toegang hê tot derdeparty webwerwe stem jy saam dat jy dit doen op eie risiko.


Bykomende bepalings en voorwaardes kan geld sou jy van die webwerf of verwante webwerwe goedere of dienste koop.

Ons is nie regsaanspreeklik vir jou hardeware of sagteware wat nie geskik is (of gebrekkig is) vir die gebruik van hierdie webwerf nie. Sou jou hardeware of sagteware ongeskik wees, mag jy aan groter risikos blootgestel wees.


Verbruikersbeskerming

 

Ons respekteer jou privaatheid.
Jy gebruik die webwerf op jou eie risiko
Terwyl ons sorg geneem het om te verseker dat die inhoud van hierdie webwerf akkuraat is, is hierdie webwerf verskaf "soos dit is" en jou gebruik van die webwerf is geheel en al op jou eie risiko.

As gevolg hiervan sal DuxEdMedia en sy beamptes, direkteure, werknemers, dienaars, affiliasies, aandeelhouers, agente, konsultante of werknemers nie aanspreeklik wees vir die volgende nie:
Enige direkte, indirekte, spesiale, toevallige, gevolglike of bestraffende skadevergoeding of verlies van enige aard, ongeag hoe dit veroorsaak is, en of dit ontstaan het onder ‘n wetlike kontrak, of onregmatige daad of andersins, omdat jy hierdie webwerf of die inligting op die webwerf gebruik het, of omdat jy die webwerf nie kan gebruik nie.

Jy stem hiermee saam om DuxEdMedia skadeloos te stel vir sodanige verlies of skade. Ongeag die bogenoemde, sal DuxEdMedia ook nie aanspreeklik wees vir enige van die volgende nie:

• Enige onderbreking, foutiewe werking, aftyd of ander faling van die webwerf of enige aanlyn-dienste, ons stelsel, databasis of enige van sy komponente, weens redes buite ons beheer.

• Enige verlies of skade aan die kliënt se data of ander data wat direk of indirek veroorsaak is deur die foutiewe werking van ons stelsel, derde party stelsels, kragonderbrekings, onwettige toegang tot of diefstal van data, rekenaarvirusse of vernietigende kodes op ons stelsel of derde party stelsels; programmering defekte.

• Enige onderbreking, foutiewe werking, aftyd of ander falings van goedere of dienste wat deur derde partye, insluitend, sonder beperking, derde party stelsels soos die openbare aangestelde telekommunikasie diensverskaffers, internet diensverskaffers, elektrisiteitsvoorsieners, plaaslike owerhede en sertifiseringsowerhede.

• Enige gebeurtenis waaroor ons nie direkte beheer het nie

Hierdie klousule maak 'n bepaling vir vrywaring van DuxEdMedia se beamptes, direkteure, werknemers, dienaars, affiliasies, aandeelhouers, agente, konsultante of werknemers.
DuxEdMedia kan hierdie webwerf of enige deel van die inhoud op enige tyd verander sonder kennisgewing. DuxEdMedia kan enige tyd die webwerf opskort, staak of beperkinge stel vir die gebruik van die webwerf of dele daarvan sonder kennisgewing.
Hierdie webwerf kan van tyd tot tyd nie beskikbaar wees nie as gevolg van roetine-onderhoud of noodherstelwerk of as gevolg van die onbeskikbaarheid van 'n elektrisiteit, telekommunikasie-stelsel, of netwerke.

Jy gee jou toestemming dat ons jou gebruik van die webwerf mag monitor. Ons kan jou gebruik van die webwerf monitor vir die volgende redes:

• Om seker te maak dat die gebruikers nie onwettig, of in stryd met hierdie ooreenkoms optree nie

• die integriteit en sekuriteit van ons webwerf en ons inligtingstegnologie in stand te hou

• Om ondersoek in te stel na enige ongemagtigde gebruik van ons webwerf en inligtingstegnologie en of dit op te spoor

• die effektiewe werking van ons webwerf en inligtingstegnologie te verseker.

Algemeen:
Jou gebruik van hierdie webwerf sal beheer word deur en geïnterpreteer word volgens Suid-Afrikaanse reg.


Deur die gebruik van hierdie webwerf stem jy saam dat n geskil in die Suid-Afrikaanse howe uitsluitlik sal handel oor 'n geskil of saak wat ontstaan tussen jou en ons, as gevolg van, of in verband met die gebruik van hierdie webwerf.

Wyl ons u tyd gee om te voldoen aan ons vereistes of besluit om nie 'n paar van ons regte uit te oefen nie, moet jy nie aanvaar dat dit beteken dat ons ooreenkoms met jou/julle verander het nie, of dat dit nie meer van toepassing is nie. Ons kan nog steeds aandring op die streng toepassing van enige van of al ons regte op 'n later stadium.
Indien 'n hof bevind dat enige van die klousules in hierdie ooreenkoms nie afdwingbaar is nie, sal die oorblywende bepalings steeds geldig wees en die res van die ooreenkoms en reëls steeds geld.

Aangedryf deur Myka-IT
DuxEdMedia Aanlynwinkel/Online Shop © 2020